Transparència

Els nostres estatuts

Clicant aquest enllaç pots consultar els nostres estatuts

Consulta

Mèmòria econòmica

Memòria econòmica 2014

Memòria econòmica 2015

Memòria econòmica 2016

Memòria d'activitats

Memòria d'activitats 2014

Memòria d'activitats 2015

Memòria d'activitats 2016

 

 

Distribució de fons del 2016

 

 

Distribució fons 2016 projectes internacionals

 

 

Distribució fons 2016 projecte Catalunya i gestió

 

Origen dels fons 2016

Distribució subvencions 2016

Next Steps...

This is should be a prospective customer's number one call to action, e.g., requesting a quote or perusing your product catalog.