Catalunya

Programa d'atenció integral de persones en risc d'exclusió social

ACAU ofereix un programa ampli d’atenció de la pobresa i risc de marginació que pateix un col•lectiu de persones que a prop nostre estan vivint situacions de gran precarietat de recursos, a través de la prestació de diversos serveis que inclouen:

  1. Servei d'atenció a les necessitats bàsiques
  2. Servei per a la inclusió sociolaboral
  3. Habitatges d’inclusió

L’objectiu general es reduir l’impacte de l’actual crisi econòmica sobre els col•lectius en risc o situació de pobresa i d’exclusió social, afavorint la integració social de les persones en situació d'exclusió social, a través de la intervenció en diverses àrees, amb un acompanyament permanent, com a eix transversal de totes elles: Inserció i participació social, Habitatge, Formació i Ocupació.

Els objectius específics són:
1. Atenció a les necessitats bàsiques de les persones en risc d'exclusió social.
2. Afavorir la inserció sociolaboral i residencial dels col·lectius més desfavorits.

ACAU treballa en col·laboració amb els serveis socials d’assistència bàsica municipal, com a entitat de suport, reconeguda pel Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.

sta coloma bosses

1. Servei d’atenció a les necessitats bàsiques Distribució d’aliments:

Les ajudes consisteixen en l’entrega mensual de lots d’aliments que s’ofereixen a cada unitat familiar, en quantia proporcional al nombre de membres de la unitat familiar. Aquest servei es desenvolupa des del 1997.

Els aliments distribuïts procedeixen de donacions del programa d’aliments de la Unió Europea, del Banc dels Aliments de Barcelona, de campanyes extraordinàries de recapte d’aliments i altres són comprats directament per la nostra entitat, especialment productes frescos com ous, carn , peix, patates,...; per tal de garantir una dieta més variada.

1. Servei d’atenció a les necessitats bàsiques. Atenció a altres necessitats

També disposem d’un servei de rober que distribueix mensualment roba de segona mà generalment entre les persones beneficiàries dels aliments.

Col·laborar en el pagament de despeses puntuals i degudament justificades (rebuts de llum, aigua, material escolar, despeses sanitàries…).

Ocasionalment podem oferir també mobles, electrodomèstics de segona mà...

El dia de reis oferim joguines als infants de les famílies beneficiàries dels nostres serveis.

Orientem a les persones en temes d’interès sociosanitari , especialment els immigrants i els ancians, adreçant-los als recursos que millor puguin atendre la seva necessitat o facilitant els tràmits més adients.

rober i reis
formacio laboral i alfabetitzacio

2. Servei d’inserció sociolaboral

Des de l'any 2009 es desenvolupa el Programa d'Inserció sociolaboral (PISLA) .

L'objectiu general és afavorir la integració social de les persones en risc d'exclusió social, a través de la intervenció en diverses àrees, amb un acompanyament permanent, a través d'un itinerari personalitzat d'inclusió, com a eix transversal de totes elles: Inserció i participació social, Formació , Ocupació i Habitatge,.

El mètode de treball es basa en la realització d'itineraris d'inserció sociolaboral que, tenint en compte els recursos que la nostra entitat ofereix, es complementa de forma coordinada amb altres recursos de les xarxes de suport social i comunitari (serveis socials municipals i altres entitats del Tercer Sector).

Aquest servei inclou: suport psicològic especialitzat, activitats de formació (impartim cursos alfabetització, inserció lingüística, atenció a gent gran i servei domèstic, hostaleria, cambrer...) i de cerca activa d'ocupació (suport en elaboració de currículums, contacte amb ofertes d'ocupació...)

Formació:

• Oferim classes d’alfabetització, matemàtiques elementals, català i castellà per a immigrants, coneixement de l’entorn i la cultura catalana.

• Impartim cursos teoricopràctics de formació laboral en: servei domèstic, atenció a gent gran, hostaleria..

• Establim convenis de pràctiques dels alumnes dins d'empreses relacionades amb la formació rebuda, cosa que facilita molt la inserció laboral.

Inserció laboral:

• Ajudem a elaborar el currículum, preparació d’entrevistes de treball, informació recursos per trobar feina, .

• Contactem amb empreses i particulars per a la contractació.

• Oferim ajuda i orientació per al treball en règim de treballadors autònoms, contractació de servei a la llar...
• Fem coordinació amb entitats socials amb programes d'inserció laboral aprofitant sinèrgies.
• Estimulem l'autoocupació: taller d'artesania...

• Borsa de treball de servei domèstic i atenció a la gent gran

Habitatges d'inclusió:

S’ofereix a dones i mares amb els seus fills en situació d'exclusió social un habitatge temporal (màxim un any) i compartit, amb suport socioeducatiu, en el marc d'un entorn normalitzat. S’acompanya a l’usuari en la millora de les seves circumstàncies personals, es treballa pautes de manteniment de la llar i control de l’economia familiar i les relacions i habilitats socials per tal de que es puguin esdevenir autònoms. També s'ofereix suport alimentari per a les persones amb major precarietat de recursos.