Història

L’Associació Coordinadora d’Ajuda Unida (ACAU) aglutina la iniciativa i experiència d’un col·lectiu de persones que, des de fa més de 40 anys, treballaven amb recursos propis, de forma voluntària, individual i anònima oferint ajuda a persones en situació de gran precarietat econòmica, bàsicament oferint aliments i roba a l’àrea de Barcelona i Sant Adrià del Besòs. L’any 1997 aquestes persones decideixen unir i coordinar esforços, constituint l’Associació Coordinadora d’ Ajuda Unida.

 

 

Des de la seva fundació, al juliol de 1997, ACAU es proposa continuar treballant amb els recursos humans i econòmics propis i també ens proposem canalitzar recursos d’entitats públiques i privades, per a millorar les condicions de vida de persones en risc d’exclusió social a les ciutats de Barcelona, Sant Adrià del Besòs i Terrassa. Inicialment s’ofereix un servei d’atenció a les necessitats bàsiques, amb distribució d’aliments i roba a domicili. Per la festa de reis es proporciona joguines per als infants de les famílies ateses.

També s’inicia al 1997 el Programa d’Ajuda a Romania, donat que dos dels deu membres fundadors d’ACAU són d’origen romanès i coneixien molt bé les condicions de vida del seu país. Bàsicament s’ofereixen ajudes econòmiques a famílies nombroses, ancians i malalts en situació mes precària.

A l’any 2000 iniciem un programa d’ajuda al desenvolupament a Burkina Faso, amb especial atenció a la població més vulnerable: els infants orfes i abandonats, els discapacitats i les dones en situació d’extrema pobresa.
A l’any 2006, un voluntari de l’entitat ens ofereix un local a Sta. Coloma de Gramenet, iniciant-se així el programa d’atenció en aquesta ciutat.

Al 2011 es constitueix el Centre de Distribució Social d’Aliments de Terrassa “El Rebost”, promogut per l’Ajuntament de Terrassa i altres entitats socials, entre elles ACAU, iniciant-se un treball en xarxa, compartint informació, recursos i infraestructures per a la distribució d’aliments.