MEMBRES DE LA JUNTA

La Junta directiva d’ACAU està formada per les següents persones:

Xavier Vilallonga Martín

President

Maria Rosa Sanz Ruiz

Vicepresidenta

Josep Mª Turmo Cabanes

Tresorer

Mercè Burguès Solé

Vocal de Cooperació Internacional

Verónica Carrasco Muñoz

Secretària

Cornelia Ionita Florea

Vocal del Programa a Catalunya

Encarnació Villegas Pérez

Vocal Sensibilització