Localització

La població de Bagmiougou, on es situa el projecte, es localitza a la regió del Centre Nord de Burkina Faso, a la província de Barsalogho, amb una superfície de 3 690 km2. El poble dista a 22 Km de la capital de la província.

La seva proximitat amb el desert del Sahara condiciona la vida dels seus habitants.

La província té un clima Sud Saharià que es caracteritza per tenir dues estacions climàtiques: l’estació seca i l’estació humida que va de juny a setembre amb una pluviometria deficitària (de 400 a 800 mm3 d’aigua segons els anys)

El poble presentava multiples carències en d’altres aquest era l’antic centre de salut de Bagmiougou i la sala de parts abans de que arribessim.

Construcció d’un centre de salut materno-infantil i un pou a Bagmiougou: Novembre 2008 / juny 2009

És una iniciativa de les Missioneres de Sant Francesc que s’ocupen del funcionament del centre. La participació d’ACAU ha fet possible la construcció de les diverses instal·lacions: despatx mèdic, sala de parts, magatzem de farmàcia, i dues sales de formació.

Actualment aquest projecte està treballant per a la millora la salut de les dones embassades i dels infants, realitzant atenció durant el part en condicions higièniques, contribueix a disminuir la mortalitat de mares i els seus nadons, també realitza vacunació dels infants, alhora que imparteix educació per la salut: formació en higiene i salut de les dones per afavorir la promoció d’hàbits higiènics i preventius de malalties infeccioses i carencials

El centre també constitueix motor de desenvolupament local amb activitats d’alfabetització i formació en l’aprofitament dels recursos naturals de la zona (agrícoles i ramaders), contribuint a la millora de l’economia familiar i local.

La construcció del pou facilita l’accés a l’aigua de la població de la zona, que anteriorment havia de recórrer llargues distàncies per aconseguir-la.