Atenció a les necessitats bàsiques

Programa d’atenció integral de persones en risc d’exclusió social

ACAU ofereix un programa ampli d’atenció de la pobresa i risc de marginació que pateix un col•lectiu de persones que a prop nostre estan vivint situacions de gran precarietat de recursos, a través de la prestació de diversos serveis que inclouen:

Necessitats bàsiques

Inclusió sociolaboral

Habitatge d'inclusió

L’objectiu general es reduir l’impacte de l’actual crisi econòmica sobre els col•lectius en risc o situació de pobresa i d’exclusió social, afavorint la integració social de les persones en situació d’exclusió social, a través de la intervenció en diverses àrees, amb un acompanyament permanent, com a eix transversal de totes elles: Inserció i participació social, Habitatge, Formació i Ocupació.

Els objectius específics són:

  1. Atenció a les necessitats bàsiques de les persones en risc d’exclusió social.
  2. Afavorir la inserció sociolaboral i residencial dels col·lectius més desfavorits.

ACAU treballa en col·laboració amb els serveis socials d’assistència bàsica municipal, com a entitat de suport, reconeguda pel Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.