Què fem

Rebost5

Descripció del servei

ACAU ofereix un servei de lluita contra la pobresa i la marginació que pateix un col·lectiu de persones que, ben prop nostre o en països en vies de desenvolupament, estan vivint situacions de dèficit de recursos, ja sigui per manca de treball, per vellesa o malaltia, o per deficiències estructurals en els seu país.

.

Un dels col·lectius que mereix especial atenció és la infància i l’adolescència en situació de pobresa, marginació social i manca d’oportunitats d’educació, cosa que condiciona el seu futur

menjant

Catalunya

Programa d'atenció integral de persones en risc d'exclusió social

Internacional

Programes de cooperació internacional a Burkina Faso i a Romania